omft-cursus-6

De oro-myofunctionele therapie is geen op zichzelf staande therapievorm. Zeker in de relatie tot orthodontie zijn oro-myofunctionele therapie, logopedie en tandheelkunde nauw met elkaar verweven. In deze tijd, waarin hoe langer hoe meer eisen gesteld worden aan effectiviteit van behandelingen kan de oro-myofunctionele therapie uitkomst bieden om orthodontische behandeltijd te verkorten danwel relaps te voorkomen.

In deze tweedaagse basiscursus besteden de cursusleiders Liset Maas-Houtekamer en Berry Verlinden aandacht aan veel voorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen en de wijze van behandeling daarvan door de logopedist. Onder meer de volgende onderdelen komen aan de orde:

  • Algemene toelichting op de anatomie en fysiologie van het oro-faciale complex.
  • Relatie logopedie, tandheelkunde, orthodontie en het belang van deze kennis voor de diagnostiek en therapie van oro-myogene dysfuncties.
  • Indeling oro-myogene dysfuncties.
  • Praktisch werken met de lipsterktemeter (force scale), de myoscanner en de Payne-techniek (het visualiseren van een afwijkend slikpatroon).
  • Alle logopedische oefeningen die gebruikt worden bij oro-myofunctionele therapie.
  • Uitgebreide casuïstiek. Het gezamenlijk afnemen van de anamnese, het stellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan bij eigen patiënten van cursisten.

Tijdens de cursus worden cliënten bekeken. Het aanwezig zijn van patiënten is een grote pré. Hierdoor kan direct een relatie worden gelegd van het geleerde, naar de praktijk. Tijdens de cursus wordt gewerkt met materiaal van de docenten. Alle materialen voor OMFT kunnen tijdens de cursus aangeschaft worden. Er worden dan geen verzendkosten berekend.

Voorafgaande aan de cursus wordt men geacht enkele artikelen te lezen. Deze worden ruim van tevoren per e-mail als PDF-bestand aan u toegezonden. Ook wordt er een uitgebreide syllabus en de meeste hand-outs voorafgaande aan de cursus toegezonden als PDF.

De cursussen vinden op diverse locaties plaats op vrijdagen en zaterdagen, telkens van 8.30 uur tot 17.15 uur. Het aantal deelnemers aan de cursus bedraagt minimaal 14 en maximaal 20 personen.

omft-cursus-9
Doelgroepen

De cursus is met name bedoeld voor logopedisten, tandartsen, mondhygiënisten, oro-faciaal therapeuten en orthodontisten (multi-disciplinaire samenwerking is een speerpunt van de OMFT-behandeling). Er is geen specifieke werkervaring met OMFT vereist. Voor logopedisten is de cursus geaccrediteerd bij Stichting ADAP (35 PE-punten). Ook bij inschrijving van Nederlandse logopedisten voor onze cursussen in het buitenland, geldt dat deze geaccrediteerd zijn. Tandartsen die aangesloten zijn bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) verdienen met de cursus 16 KRT-punten. Mondhygiënisten die bij het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten (KRM) zijn geregistreerd, ontvangen 16 KRM-punten. De cursus is erkend en procedureel getoetst door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De basiscursus is een eerste stap op weg naar inschrijving in het Kwaliteitsregister OMFT.

 

Doelen

Na de cursus is de cursist in staat om:

 • Op basisniveau planmatig te werken met oro-myofunctionele therapie.
 • Te werken met de Force scale, myoscanner en Payne-techniek en daar conclusies uit te trekken, mede voor de doelgerichtheid en effectiviteit van de oro-myofunctionele therapie.
 • Dwarsverbanden te herkennen met andere disciplines, waaronder tandheelkunde en orthodontie.

 

Getuigschrift

Elke deelnemer krijgt na afloop een certificaat. Voor Nederlandse deelnemers geldt bovendien dat het aantal PE-punten, toegekend aan deze cursus, op naam van de cursist wordt bijgeschreven bij de stichting ADAP.

 

Prijs

De cursusprijs bedraagt € 495,-. Deelnemers ontvangen voor die prijs een waardebon van € 100,-. Deze waardebon wordt tijdens de cursus uitgereikt en is te besteden in onze webwinkel. Uiteraard zijn de consumpties tijdens de pauzes en de lunch inbegrepen bij het cursusgeld. Heeft u een allergie, meld ons dit dan tijdig. Lees voor het aanmelden onze inschrijf- en betalingsvoorwaarden.

 

Studenten

Studenten kunnen deelnemen aan deze basiscursus voor een sterk gereduceerde prijs van € 299,00. Dit geldt voor studenten die een opleiding volgen die aan het werkveld van OMFT gerelateerd is, zoals studenten logopedie, orthodontie, fysiotherapie, osteopathie, mondzorgkunde of tandheelkunde. Je moet dan een bewijs van inschrijving als student overleggen en krijgt geen waardebon. Per cursus is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studenten.

 

Incompany

De tweedaagse basiscursus is bij uitstek geschikt als ‘incompany-cursus’, bijvoorbeeld op verzoek van een kwaliteitskring of een grote praktijk. U kunt dus, indien u zelf circa 15 tot 20 mensen bijeen kunt krijgen, een incompany aanvragen. Neem hiervoor dan contact met ons op.

Contact

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze website of wilt u meer informatie over onze cursussen, de webshop of OMFT? Neem contact met ons op.

0